Apziņas evolūcija

Mūsu apziņas evolūcija notiek mācoties un risinot tos uzdevumus, kuru dēļ mēs esam nākuši šajā pasaulē. Astroloģija var palīdzēt parādīt ceļu, kurš mums jāiet šajā dzīvē.

Apziņas evolūciju (mūsu attīstības vektors) horoskopā rāda Ra-Ke ass.

Ra norāda virzienu , kurš ir jāattīsta. Ke norāda virzienu, kurš jau ir atstrādāts 

 

Ejot garīgās attīstības ceļu , mēs sevi pilnveidojam. Reizēm, rūpīgi sevi vērojot, varam pamanīt tādu lietu, ka ar meditāciju, jogu vai kādu citu praksi, likvidējot kādu problēmu sevī, pēc laika tā atkal parādās. Šajā situācijā runa ir par tā saucamo pamatdēmonu (dēmons = psihes negatīvais aspekts). Nezinot šo centrālo psihes negatīvo aspektu , mēs cīnāmies ar sekām, nevis negatīvo lietu cēloni. Mēs atkal un atkal cīnāmies ar vienām un tām pašām problēmām. Astroloģija var palīdzēt uzzināt šo pamatdēmonu (centrālo negatīvo psihes aspektu). Šis aspekts ir lielākās daļas mūsu dzīves problēmu cēlonis. Tiekot ar to gala, mēs atrisinām savas dzīves galvenās problēmas. Šis dēmons darbojas mūsu apziņas neapzinātajā daļā, tāpēc pašiem to ieraudzīt un uzvarēt ir ļoti sarežģīti.

Mūsu garīgā attīstība var notikt ātrāk un mērķtiecīgāk, ja mēs zinām savu dēmonu.

Svarīgi ir dēmonu ieraudzīt, atzīt pašiem sev, ka mums tāds ir. Kad, šis dēmons darbojas, rodas sajūta , ka esi izdarījis ko sliktu. Nākošais solis ir, ieraudzīt situācijas, saprast, ka dēmons mūs iekšēji grauj. Līdz ar to, ārdošā situācija sāk kļūt mazāk graujoša. Pēdējais posms ir neļaut situācijai notikt, iet prom no šīm situācijām.

Dēmoni (psihes negatīvie aspekti) ir enerģijas. Ja mēs no dēmoniem atbrīvojamies, tad mūsos parādās pozitīva enerģija, jeb talants.

  1. Ārējā agresija, Dusmas

Šis dēmons izpaužas 3 etapos:

1.etaps – fiziskā vardarbība

2.etaps – emocionāla vardarbība

3.etaps – psiholoģiskā vardarbība

Cilvēks visu risina ar spēku. Bieži ir impulsīvs, aizkaitināms, rupjš, reizēm arī egocentrisks, tiecas pēc varas, neiecietīgs, īgns, greizsirdīgs, cinisks.

Jāmācās kontrolēt dusmas, kontrolēt savu ego, diskutēt diplomātiski, jāmācas redzēt alternatīvas, jātrenē pacietība un iecietība, risināt jautājumus bez spēka

Talants: stiprs labsirdis, bruņnieciskais aizstāvis, aizstāv vājākos, var no vietas izkustināt jebkuru situāciju, pašuzupurēšanās, tiešums, godīgums, atklātums

 2. Alkatība

Piesaiste materiālajam, sajūta, ka visa ir par maz, neko negrib atdot, grib vairāk ņemt nekā dot, nesaprot, ka saņemt var dodot.

Jāmācās atteikties no visa liekā, to atdodot citiem. Alkatība ir tuvu skaudībai. Attīstās neproduktīvā skaudība.

Neproduktīva skaudība: ja kādam citam ir tas, kā mums nav, tad mēs šo cilvēku neieredzam

Produktīva skaudība: ja kādam ir tas, kā mums nav, mēs arī to gribam, un domājam, kā to iegūt pozitīvā veidā

Cilvēkiem ar šo dēmonu, patīk , ja viņus liela; tie nesaprot , ko grib, tik ilgi kamēr to neierauga pie citiem (“svešā šķīvi  ēdiens ir garšīgāks”); tas  kā vēl nav, liekas vērtīgāks; cilvēks nevērtē to kas ir, bet grib vēl.

Cilvēki ar šo dēmonu meklē naudu naudas dēļ, bez baudas; šeit ir stagnācija, hipertrofēta vēlme pēc pastāvības, būtībā slinkums, cilvēks pārstāj attīstīties, mainīties; bailes no pārmaiņām.

Jāmācās būt pateicīgam par to, kas jau ir. Ja esi apmierināts ar to, kas jau ir, tad var iegūt iekšējo mieru. Jāmācas palīdzēt citiem, ziedot, upurēt, aizsargāt vājākos, labprātīgas askēzes.

Alkatība, skaudība, greizsirdība, nodevība, nelietība, zagšana, egoisms, inertums, neapmierinātība, dusmas, aizkaitinātība, vardarbība, šantāža, stagnācija – šādas īpašības iet līdzi alkatības dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Talants: prasme ņemt un dot ar mīlestību, priecāties par to kas ir, prasme gūt prieku no tā kas ir, dzīvot bez stereotipiem, bez ierobežojumiem

 3. Melošana, pļāpība

Tiek izkropļota informatīvā telpa; tukša runāšana; vēlme bezgalīgi runāt par vienalga ko; lamāšanās, apsaukāšanās, strīdēšanās, tenkas, aprunāšana, meli. Cilvēks neredz lietu būtību, bet viņam ir daudz informācijas. Svarīgi ir mācīties meklēt lietu būtību.

Pļāpīgums, meli, tenkas, lamāšanās, tendence nosodīt, informāciju uztver nešķirojot, godkāre; pārliecība, ka es daudz zinu; lielīšanās, viltus mācīšana; dod citiem informāciju, kas viņiem nav vajadzīga; virspusēja pieeja, neatšķir melus no patiesības - šādas īpašības iet līdzi melošanas dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Jāfiltrē saņemtā informācija; tālāk nodot informāciju ierobežoti, tikai tik cik tā vajadzīga, bet to neizmainot; lietderīgi veikt klusēšanas prakses

Talants: zināšanu realizācija pieredzē, dzīvē. “Gudrais daudz zina. Saprātīgais tā dzīvo.”

 4. Neadekvāti psihoemocionālie stāvokļi (egoisms, nodevība)

Nestabili psihoemocionālie stāvokļi, vienmēr daudz domu, daudz emociju, viegli rezonē uz citu cilvēku jūtām, emocijām; depresijas, no kuram ilgi nevar izkļūt; cilvēks projicē savas bailes un kompleksus uz citiem, žēlo sevi, koncentrējas uz sevi, negatīvs prāta stāvoklis, reizēm nespēj rūpēties par sevi; sevi šausta savās domās; provocē citos dažādas reakcijas; visu izjūt ļoti emocionāli, bet baidās lai nebūtu sāpīgi, tāpēc reizēm uzvelk psiholoģiskās bruņas, lai neko nejustu; baidās reaģēt dabiski; reaģē samāksloti; ir bailes, ka būs sāpīgi. Egoisms izpaužas kā sajūta, ka man ir sliktāk kā citiem, un tāpēc visu vajag man, visam jābūt ap mani.

Svarīgi ir praktizēt meditāciju, askētismu, reaģēt dabiski, noņemt aizsargbruņas, attīstīt labvēlību un draudzīgumu, atvērties sabiedrībai; būt brīvam pašam un dot brīvību citiem; darīt lietas viegli; lietas izdarīt līdz galam.

Man sliktāk kā citiem, nespēj rūpēties par sevi, bezatbildība, neuzņemas saistības vai tās nepilda, nenoved lietas līdz galam - šādas īpašības iet līdzi neadekvātu psihoemocionālo stāvokļu dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Talants: saprast cilvēkus, atrast katram individuālu pieeju, prasme parūpēties par citiem, prasme vest cilvēkus aiz sevis

 5. Egocentrisms jeb idealizācija mīlestībā

Parasti izpaužas viena vai otra dēmona puse (vai nu egocentrisms vai idealizācija mīlestībā). Abas kopā ļoti reti.

Egocentrisms.

Viss griežas ap cilvēku, grib būt labākais par visiem, dara dažādas lietas, vienmēr visur grib būt labākais; ļoti pārdzīvo, ja kāds cits ir labāks, ieslēdzas skaudība; cilvēkam svarīga ir popularitāte un sabiedriskais novērtējums; prasa lai citi šo cilvēku atzītu; ja kāds ir labāks, to uzskata par personisko sakāvi; apvainojas; liela vajadzība pēc draudzības, bet ir bailes parādīt sevi kāds esi; koncentrējas uz sevi, zaudē spēju sajust citus, uzspiež savu viedokli, agresija , diktators.

Idealizācija mīlestībā

Pret cilvēkiem, kurus mīl, izvirza pretenzijas, kādam jābūt mīlamajam cilvēkam; īpašas pretenzijas pret tuvākajiem cilvēkiem; domā, ka pašam ir jābūt ideālam, vislabākajam; cenšas cilvēkus ielikt ideāla rāmjos; ātri un dziļi apvainojas; uzskata, ka , ja kāds nepilda viņa vēlmes, tad tas ir nodevējs; greizsirdīgs; liela vēlme pēc mīlestības; grib, lai cilvēki, kurus mīl, dara to , ko es prasu, ja tā nenotiek, tad apvainojas.

Egocentrisms, lepnība, godkāre, slavas kāre, aizvainojumi, nepamana ka aizvaino citus, vienaldzība, idealizācija, naids, atriebība, vardarbība, citu apspiešana, ļaunatminīgums, grūti piedot, ilgi glabā aizvainojumu, atkarīgs no citu viedokļiem, nepieņem citus tādus kādi tie ir, grib citus pārveidot, ilūzijas, atkarība no mīlestības un attiecībām - šādas īpašības iet līdzi egocentrisma dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Jāattīsta pacietība, jāpieņem citi tādi kādi tie ir, jāmācās piedot, redzēt citos labo, attīstīt spēju visur iekļūt, piemēroties.

Talants: Prasme mīlēt, māk mīlēt sevi un citus, redz sevi visos pārējos cilvēkos, saprast ko citiem vajag, veicas mīlestībā, liela dzīves mīlestība, var iedvesmot citus, vēlme pakalpot

 6. Sīkumainība

Sausa loģika, pedantisms, sīkumainība, piekasīšanas detaļām, birokrātisms, skopums; neredz kopējo ainu; no konteksta izķer kādu detaļu un parāda to pārspīlēti; nepareizas, neprecīzas detaļas kaitina; perfekcionisms; uzskata, ka nav sīkumu; visam jābūt ideālam; daudz laika tērē lietu uzlabošanai; domā, ka dara vairāk kā citi; doma, ka izdarīs vairāk, ja būs vairāk laika; hiperatbildība; paaugstinātas prasības pret sevi un citiem; cilvēkos redz tikai negatīvo; negatīvā domāšana; pārspīlēta tīrības mīlestība; kriticisms; vienmēr kaut kas nav labi; kritizē visu; īgņa.

Jāmācas sevi vilkt āra no detaļām, redzēt kopainu, sistematizēt zināšanas, apmācīt citus; attīstīt spēju piemēroties, analizēt kāpēc kāda detaļa ir kļūdaina; mācīties mīlēt neskatoties ne uz ko; kultivēt dzīvesprieku; redzēt, ka skaistais ir jebkurā lietā.

Talants: Prasme detaļas salikt kopā, ieraudzīt kopainu, spēja radīt jaunu sistēmu; prasme racionāli izskaidrot nesaprotamo; prasme sarežģītas lietas padarīt vienkāršas; izskaidrot neizskaidrojamo, prasme redzēt kas trūkst un kas ir lieks.

 7. Bailes

Tās ir bailes kļūdīties, bailes izdarīt izvēli, grūti pieņemt lēmumu, šaubīšanās, nevar apvienot pretējas lietas, dažādas fobijas. Baiļu rezultātā cilvēki veic vardarbību, melo, nodarbojas ar lišķēšanu; alkatība, nodevība, bailes zaudēt materiālās lietas; bailes no jaunā; bailes zaudēt cilvēku (greizsirdība), bailes, ka nesapratīs pareizi.

Jāmācas skatīties bailēm acis, darīt to no kā baidies.

Bailes, apmāns, nelietība, divkosība, nodevība, krāpniecība, izšķērdība, pārmērības, greizsirdība, noslēpumainība, cinisms, drūmums, vienaldzība, neiecietība, bezatbildība, agresija, panika, sadisms, naids, egocentrisms - šādas īpašības iet līdzi baiļu dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Talants: prasme veikt pareizo izvēli, paredzēt situācijas uz priekšu, stratēģa talants, prasme izvērtēt situācijas, taisnības izjūta.

 8. Iekšēja agresija

Agresija paliek iekšā pašā cilvēkā. Vainas sajūta: es esmu slikts, nejēdzīgs. Naids pret sevi, dzīvi uztver kā sodu, nav dzīves prieka, paššaustīšanās, depresija, nepieņem sevi, nepiedod sev savas kļūdas; meklē apliecinājumu tam, ka esmu slikts, parasti runā klusi, bieži izsauc citu agresiju pret sevi. Apvainojas klusējot, prasa uzmanību pret sevi; ja zaudē savaldīšanos, tad kļūst agresīvi pret citiem; nostājas pozīcijā upuris-bende; grib būt labākie, bet baidās, ka tas neizdosies, un tad nedara neko. Nepatīk pārmaiņas, ir sajūta- es vēl neesmu pietiekami labs; nav enerģijas darboties, dzīvo ar vainas sajūtu, norok savus talantus.

Jāmācās pieņemt sevi tādu kāds esi; apzināties – es esmu Dieva daļa; saprast,  ka nemīlēt sevi, nozīmē nemīlēt Dievu; pieņemt citus tādi kādi tie ir; iemācīties mīlēt pretējo dzimumu ne tikai kā seksa objektu. Attīstīt sevī kādi amatu. Uzvesties kā bērnam, būt dabīgam, iejusties situācijās un rīkoties spontāni un emocionāli; būt šeit un tagad; izteikt savas emocijas, darīt lietas ar bērna tiešumu un dabiskumu; nebaidīties izskatīties slikti.

Talants: Būt šeit un tagad, neieslēgt pagātni, dzīves noturība, prasme sajust briesmas un tās apiet, izvairīties no vardarbīgas nāves, dziednieka spējas, prasme palīdzēt citiem, gaišredzība, augstākā intuīcija, spēja atdzimt kā Fēniksam no pelniem, neieslīgt ilgi kādā emocijā.

 9. Sociālā idealizācija (egregoriālā idealizācija)

Uzskata, ka mūsu egregors (sociums) ir pareizais, bet citi ir kļūdaini. Realitāte neatbilst mūsu priekšstatiem un tāpēc rodas vai nu vilšanās, vai aizkaitinājums.

Lepnība; mans viedoklis ir pareizais; augstprātība, neizjūt līdzjūtību, izjūt nožēlu, nicinājumu; agresija, uzspiež savu viedokli; perfekcionisms, cilvēks dzīvo stresā. Uzskata, ka zina kā ir pareizi, bet to nevienam nesaka; nepilnvērtības komplekss (es zinu kā ir pareizi, bet tā nevaru izdarīt); depresija, dzīves jēgas zaudēšana, greizsirdība, neatzīta ģēnija komplekss, lielās ar zināšanām, māna sevi, cenšas par katru cenu pieradīt savu taisnību. Nevar atzīt, ka pašam nav taisnība. Fanātisms, naids.

Lepnība, pašpārliecinātība, viltus pravieši, krišana ilūzijās, personības kults, manipulēšana ar vārdiem, sofistika, nodevība, vēlme nosodīt, melot, nevēlas mācīties ko jaunu, ieciklēšanās uz savu viedokli, augstprātība, neredz būtību, ieciklēšanās uz sīkumiem - šādas īpašības iet līdzi sociālās idealizācijas dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Jāmācās nekrist ilūzijās; nemācīt citus, bet kļūt par skolnieku; attīstīt spēju analizēt, un izprast lietu būtību; kļūt sociāli neatkarīgam; pieņemt cilvēkus tādus kādi tie ir,  savietot savu pasaules uzskatu ar citiem; ceļot; saprast kāpēc ir atšķirības.

Talants: līderis, valdnieks; rūpējas par padotajiem; saprot, ka padotajiem nepieciešams garīgais līderis; harizma, organizators, redz katru individualitāti, izprot lietu būtību, var veikt reformas.

10. Mērķis attaisno līdzekļus

Dara to, ko uzskata par pareizu, tirānija, ietiepība. Mērķi realizē par katru cenu. Kad tas izdarīts, tad ienīst sevi un citus, jo saprot, ka tā nevajadzēja rīkoties. Agresīva rīcība, nav elastības, koncentrēts uz mērķi, nav šeit un tagad, nedzīvo tagadnē; ierobežo citus, bet necieš ja kāds ierobežo pašu. Meklē vainīgos ārpusē. Pats nekad ne pie kā nav vainīgs. Ignorē citu ciešanas. Nemāk mīlēt, priecāties. Kļūst vēss, atsvešināts. Krīt depresijās. Nevienu neklausa, pats visu izlemj. Redz tikai mērķi.

Cinisms, inerce, bezsirdība, vienaldzība, vēlme būt neatkarīgam par katru cenu, anarhisms, nepilda solījumus, dusmas, rupjība, cietsirdība, vardarbība, aizdomīgums, nekontrolē prātu, grūti izprast situāciju, kaprīzes, aizmāršība, lepnība, konservatīvisms; patīk ja slavē; sofistika - šādas īpašības iet līdzi šim dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Jāmācas, ka ne visu vajag novest līdz galam par katru cenu, jākļūst elastīgākam, atlaist problēmas; apzināties to, kas nav mans, un to atlaist. Svarīgi kādu apmācīt, praktizēt draudzīgumu, prasme būt skolotājam, lietas skaidrot citiem tajā formā, kā tas noderīgs otram; nesavtīgi palīdzēt.

Talants: nav nesasniedzamu mērķu, aprēķina vairākus soļus uz priekšu, lieliski stratēģi un taktiķi; stipra un nelokāma personība, palīdz citiem atrast sevi, var palīdzēt citiem kļūt par personībām.

11. Lielummānija

Patīk dot padomus, pārspīlēta brīvības mīlestība. Uzskata, ka visi ir vienlīdzīgi, bet es pats tomēr esmu vienlīdzīgāks par citiem (lepnība). Necieš, ja citi ierobežo, bet pats ierobežo citus; neatzīst savas daudzās vēlmes, skatās uz citiem no augšas, egocentriski; domā, ka ir labāki par citiem. Dzīvo ar sajūtu – es visu zinu (būtībā jau tā tas nav). Kad šīs ilūzijas brūk, ir ļoti sāpīgi. Ir sāpīgi atzīt, ka kaut ko nezini, tāpēc krīt inertumā un nedara neko; slinkums. Dod padomus, kurus pats nepilda; apspiež savas vēlmes un neļauj vēlēties citiem; iluzors pasaules uzskats; uzticas tikai pašiem tuvākajiem, kas viņu atzīst par gudrāko. Manipulē ar apkārtējiem, iedvešot viņiem bailes. Sevī trūkumus neredz, bet redz tos pie citiem. Kontrolē partneri.

Vienaldzība, pārspīlēta brīvības mīlestība, inertums, pasivitāte, drūmums, mērķis attaisno līdzekļus, grūti sasniegt mērķi, krīt ilūzijās, neatšķir labo no ļaunā, sevis žēlošana, egocentrisms, godkāre, citu nicināšana-  šādas īpašības iet līdzi lielummānijas dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Jāmācās darīt to, pa ko runā; ziedot sevi, darīt labu citiem par to neko negaidot pretī.

Talants: cilvēki kuri redz vienlīdzības principu, viegli dara lietas, atvērti pārmaiņām, vienādi izturas pret visiem, gaišredzība, intuīcija.

12. Necienīt sevi

Domā, ka es nēesmu pietiekami vērtīgs. Vēlme dzīvot ilūzijās, peldēšana pa straumi; ne par ko negrib atbildēt; slinkums. Tendence visu sarežģīt. Nemeklē vieglus ceļus. Rodas vēlme pierādīt, ka ir pietiekami noderīgs, tāpēc daudz strādā; visu sarežģī, lai redzētu, cik es esmu noderīgs. Paši rada grūtības, tās pārvar un tad priecājas. Mēdz novest situācijas līdz sasprindzinājumam, un tad strādā, lai visu atrisinātu. Kritizē citus. Neieklausās savā intuīcijā, neklausa citus cilvēkus. Darbaholiķi, izvēlas grūtāko ceļu. Nespēj dot citiem emocionālu palīdzību, bet paši gaida emocionālo atbalstu. Skaudība, nemāk atpūsties, atslābināties.

Lepnība, idealizācija, viltus skolotājs, peldēt pa straumi, krišana ilūzijās, atkarība no citu viedokļiem, pārspīlēta vai slēgta seksuālā sfēra, rakņāšanās sevī, ieciklēšanās uz detaļām, izkropļo informāciju, aprunāšana-  šādas īpašības iet līdzi sevis necienīšanas dēmonam, lielākā vai mazākā mērā.

Jāmācas saprast, ka esmu citiem vajadzīgs; jāmācās izprast tos iemeslus, kāpēc notiek viena vai otra lieta; jāmāca to citiem; zināšanas ir jārealizē. Jāmācas plānot savu laiku, attīstīt praktiskumu, racionālismu, meklēt optimālāko risinājumu. Jāmācas saņemt. Jāizprot, ka katrs cilvēks ir unikāls un tāpēc vajadzīgs.

Talants: realizēt zināšanas pieredzē, prasme redzēt būtību, vienkārši izskaidrot nesaprotamo, prasme atrast vienkāršu risinājumu, būt dzīves plūsmā.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.