Ievads par Pančangu

Mums divi vistuvākie debess ķermeņi – Saule un Mēness kalpo kā laika atskaites sistēma. Ir viedoklis, ka vēsturiski pirmie ir bijuši Mēness kalandāri. Jebkurā gadījumā, pēc Mēness un Saules cikliem vadās lielākā daļa cilvēces.

Jo mūsu dzīve ir tuvāka Visuma cikliem, jo mūsu dzīve ir harmoniskāka.

Pančangas kalendārā ir apvienoti 5 galvenie laika cikli :

Vara  (nedēļas diena)

Katrai nedēļas dienai ir savs enerģētiskais raksturojums. Vara nosaka dienas radošo spēku, dzīvīgumu. Vara ietekmē notikuma dvēseli.

Katru nedēļas dienu pārvalda kāda no redzamajām Grahām. Grahas uzliek katrai dienai savu zīmogu. Vēdiskajā tradīcijā diena tiek skaitīta no saullēkta līdz saullēktam.

 

Nakšatra

Nakšatra norāda uz darbības vai notikuma jomu. Pareizi izvēlēta nakšatra piesķir nepieciešamo enerģiju atbilstošā notikuma gludai attīstībai.

 

Tithi (Mēness diena)

Lunārā diena rāda uz mūsu emocionālo attieksmi pret notikumu, darbību. Mēnesī ir 30 lunārās dienas, kurās Mēness veic pilnu apli apkārt zemei. Savukārt Mēnes orbitālais periods ap Zemi ir 27,3 kalendārās diennaktis. Tātad lunārās dienas un kalendārās dienas garumi nesakrīt.

Tithi iedalās 2 grupās:

Šukla pakša – augošs Mēness, pirmās 15 dienas. Laiks piemērots darbībām kas vērstas “uz āru”, sabiedriska rakstura darbībām

Krišna pakša – dilstošs Mēness, 15 dienas no pilna Mēness līdz jaunam Mēnesim. Laiks piemērots darbībām, kas vērstas “uz iekšu”, savu iekšējo pasauli

Purnima – pilns Mēness,  15. diena

Amavasja – jauns Mēness, 30. Diena

 

Karana (Mēness dienas puse)

Saules diena ir sadalīta 2 daļās – diena un nakts. Tāpat arī Mēness diena sadalās divos posmos – karanās. Tā kā ir 30 lunārās dienas, tad pavisam kopā ir 60 karanas. Atšķirīgas ir tikai 11 karanas, kuras dažādās kombinācijās atkārtojas lunārā mēneša ietvaros.

Karana atbild par darbības pareizību, kas ir jādara lai iestātos vēlamais rezultāts. Karana rāda cik darba jāpieliek, lai realizetos plānotais.

 

Joga -  Čandra jeb Nitja joga (lenķis starp Sauli un Mēnesi)

Joga ir ļoti būtisks faktors, kas ietekmē kādas darbības veikšanu. Būtība joga ir dominējošais elements labvēlīga laika noteikšanai. Čandra joga satur notikumu kopā. Jogas var būt gan labvēlīgas, gan nelabvēlīgas.

Izvēloties labvēlīgu laiku darbības uzsākšanai ir būtiski zināt to, vai konkrēto darbību vispār ir lietderīgi veikt. Var izvēlēties ideālu laiku laulībai (muhurta, pančanga), bet, ja dzimšanas horoskopā norādīts, ka konkrētajam cilvēkam nav jāprecas, tad laulība nebūs laimīga. Vienmēr mūsu dzimšanas horoskops ir pāri stāvošs visiem labvēlīga laika izvēlēšanās principiem.