Zināšanas Šri Šri Ravi Šankars

Prieks - tā ir izplešanās, kļūšana lielam sirdī. Tas var notikt tikai tad, ja esat dziļi iemīlējies, bet nevarat paturēt sev to, ko mīlat.

Ja varat uzvarēt savu prātu, varat iekarot visu pasauli.

Lai Jūsu smaids kļūst lētāks, bet dusmas dārgākas.

Tas kurš dzīvo zināšanās, vairs neizjūt ciešanas. Viņam ikviena šīs radības colla ir piepildīta ar svētlaimi un ir daļa no paša augstākā Es.

Veltiet labāko laiku dievišķajam. Jūs tiksiet apbalvoti.

Uzticīgais sekotājs šeit nav pat zināšanu dēļ. Viņš vienkārši dzīvo mīlestībā. Viņš izjūt dziļu mīlestību pret Skolotāju, pret bezgalību, pret Dievu. Viņu neuztrauc vai viņš sasniegs apgaismību vai nesasniegs.

Atlaidiet visu piepūli, meklējumus un vēlmes. Dievišķo var sajust tikai dziļā mierā un klusumā

Kad Jūs redzat dzīvi ka Dievišķā izpausmi, problēmas pazūd no redzesloka.

Dievs atrodas jūsos. Viņš reizēm guļ un slēpjas, reizēm ir nomodā un dejo. Pēc garīgās prakses veikšanas Dievs ir pamodies. Pamodiniet sevī Dievu un Dievieti!

Staigājiet pa netīrumiem, bet neļaujiet tiem pieskarties jūsu pēdām. Staigājiet kā peldošs mākonis.

Ja kāds slīkst daudzo pieķeršanos okeānā, samierināšanās ir glābšanas veste, kuru var uzvilkt un gaidīt glābēju komandu.

Ar ticību jūs varat pārvarēt dabas likumus, bet tai ir jābūt tīrai.
Mīlestības izpausme ir kalpošana, prieka izpausme ir smaids, miera izpausme ir meditācija, Dieva izpausme ir apzināta darbība
Apzinieties, ka jūs esat kaut kas vairāk kā laiks, un ka jūs varat iet cauri laikam pateicoties savai mūžīgajai saistībai ar Dievišķo.
Jūtiet, ka esat bezgalīgi pateicīgi par savu ķermeni, zināšanām, par lietām, ko esat saņēmis, par savu dzīvi. Tad jūs izbaudīsiet pārpilnību, kuru jums dod  Radītājs.
Kad jūsu prāts nežēlojas par kaut ko, un tas ir atbildīgs, drošsirdīgs, pārliecināts, dobjš un tukšs, tad jūs esat neizskaidrojami skaists.
Garīgais uzplaukums nozīmē uzplaukumu visās dzīves jomās, būt laimīgam, justies komfortabli pašam ar sevi un apkārtējiem.
Jūs esat brīvs. Jūs esat bezgalīgs Visums. Kaislīga vēlme būt brīvam pati par sevi ir vēl viena atkarība.
Labākās zināšanas ir zināšanās, kas iegūtas meditācijā. Šādas zināšanas ir nevainojamas un tīras. No šādām zināšanām, jūs gūstat apmierinājumu. Jūsu apmierinājums ir tik liels, cik lielas ir jūsu zināšanas. Zināšanas un apmierinājums iet roku rokā. Jūsu neapmierinātība ir vienādi spēcīga ar jūsu neizglītotību.
Patreizējā momentā mēs visi esam nevainīgi. Pamostieties!
Līdzīgi tam kā ir tēva un mātes pēctecības princips, ir arī zināšanu pēctecības princips. Jums ir jāspēlē padomdevēja loma (Guru loma), vismaz attiecībā pret kādu. Jūs spēlējat šo lomu, un turpināt dot padomus un virzīt cilvēkus gan apzināti, gan neapzināti, jūs sniedzat cilvēkiem savu mīlestību un rūpes par viņiem. Bet dariet to par visiem 100%, negaidot neko pretī. Tad tas ir dzīvs zināšanu pēctecības princips, dzīvs augstākais Es.
Tikumību vajag praktizēt tik ilgi, kamēr tā kļūst par jūsu dabu. Pastāvīgi vajag praktizēt draudzīgumu, līdzjūtību un meditāciju, kamēr jūs apzinieties, ka tie ir kļuvuši par jūsu dabu.
Jau tikai nodoms būt brīvam, uzreiz jūs dara brīvus.
Ja esat kaislīgs, izjūtat kaisli pret visaugstāko, pret pašu brīnišķīgāko, pret pašu skaistāko. Esat kaislīgi pret visu radību - viss ir tik brīnišķīgs!
Zināšanas mūs sagatavo ieniršanai mīlestībā un uzticībai Dievišķajam. Tikai Dievišķā mīlestība nes piepildījumu.
Zināšanas, kuras apvieno mīlestību un gudrību, kuras paceļ garu ir garīgums.
Ko mums darīt, lai vairotu mūsu apzinātību, kura mums pieejama jau no dabas? Mums vajag meditēt un vērst uz to savu uzmanību.
Vajag izvērtēt kompāniju, kurā jūs atrodaties. Tā var mūs pacelt vai nogrūzt zemē. Kompānija , kura grūž mūs bezdibenī, kurā dzīvo šaubas, mazdūšība, citu apsūdzēšana, sūdzēšanās, dusmas, maldi un vēlmes, ir slikta kompānija. Kompānija, kura ved mūs pie prieka, entuziasma, kalpošanas, mīlestības, ticības un zināšanām ir laba kompānija. 
Jogu, jeb vienotību, var sasniegt tikai ar izbrīnu. Jogas pamats ir izbrīns. Lai kur neapstātos mūsu skatiens, lai viss mūsos izraisa izbrīnu.
Uzdodiet sev jautājumu: "Vai es meklēju harmoniju ikvienā situācijā, vai cenšos vairot esošās domstarpības un pierādīt savu taisnību?"
Nesalīdziniet sevi ne ar vienu. Vienkārši atpazīstiet visus tikumus, kurus cienāt citos, apzinieties, ka tie jau ir jūsos, kā sēkla. Jums tikai nepieciešams tos attīstīt
Zināšanas attīra intelektu. Labdarība attīra bagātību. Joga un ajūrvēda attīra ķermeni. Seva (kalpošana) attīra karmu. Meditācija attīra dvēseli.
Ja nav piederības sajūtas, tad nāk važu sajūta. Lūk kāpēc es saku, ka vīram un sievai jābūt kopīgam mērķim. Ja ir liels mērķis, fokuss pārslēdzas uz to, un attiecības būs labas.
Kad jums dzīvē ir liels mērķis, sīkās vēlmes jūs netraucēs. Ja jūs arvien vairāk un vairāk pārņem alkatīgas domas vai domas par kaut kā iegūšanu īpašumā, tad esiet alkatīgi uz augstāko. Bet kas ir visaugstākais? Dievišķais.
Uzticīgā skolnieka īpaša pazīme ir - viņš ne par ko nepārdzīvo. Jums dzīvē būs gan labi, gan slikti laiki, bet jums nepieciešams turēt sevi līdzsvarā.
Pilnība - tas nozīmē ņemt pilnu atbildību, bet pilna atbildība nozīmē zināt to, ka jūs esat vienīgais atbildīgais cilvēks visā pasaulē. Kad jūs domājat, ka atbildīgi ir citi, tad jūsu atbildības līmenis mazinās.
Tumsonības stāvoklī nepilnība ir dabīga, bet pilnība iegūstama ar piepūli. Gudrības stāvoklī jeb apgaismībā nepilnība iegūstama ar piepūli, bet pilnība ir piespiedu un neizbēgama.
Pasaulē eksistē dažādu tipu cilvēki. Mums viņi visi ir jāpieņem tādi kādi tie ir. Ir cilvēki kuriem piemīt tendence pretoties. Tas ir normāli. Ļaujiet viņiem iet ar savu ātrumu. Uz šīs planēta dzīvo truši, brieži, gliemeži. Jūs taču negaidāt lai gliemezis skrietu kā trusis, vai ne? Lai kāds iet ar gliemeža ātrumu, pat ja citi nesas kā brieži. Tā iekārtota pasaule. Turpiniet smaidīt un iet uz priekšu.
Kā uzzināt atšķirību starp mīlestību un vēlmi/iekāri? Mīlestībā svarīgs ir otrs cilvēks, iekārē svarīgi esat jūs paši.
Ja kāds ir noskaņots negatīvi, viņam ir tiesības tā rīkoties tajā brīdī. Lai tā būtu. Dodiet cilvēkiem brīvu telpu. Un es jums saku, es esmu šeit,  lai paņemtu visas jūsu problēmas. Es gribu redzēt nemainīgu, nedziestošu smaidu jūsu sejās.
Jūs esat pilnīgi normāli ar visām savām emocijām; nav nepieciešamības sev kaut ko pārmest. Jums ir nepieciešama iekšēja sajūta, ka esat stipri. Ja kādreiz nāk asaras, tajā nav nekā slikta. Bet lai emocijas nepārņem jūs pārāk spēcīgi.
Nevajag pārāk bieži runāt par savu mīlestību. Mīliet savus izvēlētos tā, lai viņi nezinātu, ka jūs tos mīlat. Glabājiet savu mīlestību noslēpumā, tad jūsu mīlestība uzplauks jūsu darbībā.
Es dodu jums solījumu. Ja reiz jūs esat uz šī ceļa, jūs nekad nenomirsiet no bada. Pat ja apmaldīsieties Arābijas tuksnesī, kāds atnesīs jums ēdienu - un vēl arī desertu! Daba parūpēsies par jums. Viss jums atnāks.
Par ko liecina satraukums? Jūs nēesat ieguldījuši visu savu enerģiju. Kas ir satraukums? Tas ir tad, kad cilvēks nav iesaistījies par visiem 100%.
Ja vēlaties bezgalīgu baudu un lielu laimi, tad jums jāpaceļas virs mazās laimes. Ja jūs esat ieslīdzis "mazajā", tad tas ne pie kā nenovedīs.
Bauda un sāpes - tās ir spēcīgas sajūtas ķermenī. Kad tās jūs nav pārņēmušas, būtībā tad varam patiesi teikt: 'Es piederu tev". Tas notiek tad, kad atkrīt visas tieksmes un antipātijas, vēlmes un šaubas, un vienā mirklī izrādās, ka pasaule pieder jums.
Pamostieties un saprotiet, ka nekas jums nepieder, nekas no tā, kas jums ir,  nepieder jums, tad jūs varēsiet pilnībā nodoties Dievišķajam.
Apzinoties kļūdu, jūs cenšaties to attaisnot, neņemot uz sevi atbildību. Bet reizēm atzīstot, ka esat kļūdījies, jūs jūtaties vainīgs. Kļūdas notiek tad, kad sirdsapziņa - viveka - ir nemierīga, vai arī,  ja māc skumjas
Vēlme nokauj prieku, bet prieks ir visu vēlmju mērķis. Kad laime pazūd no jūsu dzīves, paskatieties dziļāk, un jūs redzēsiet, ka tas notiek vēlmju rezultātā. Lai gan, viss ko mēs vēlam ir laime.
Kāpēc jūs atliekat kaut ko uz nākošo dienu? Iespēja jums ir tieši tagad, šeit. Kļūstiet brīvs, laimīgs un nodarbojieties ar kalpošanu.
Emocijas rodas katru mirkli un gandrīz uzreiz izzūd; tomēr mēs turamies pie tām un sasienam sevi ar tām. Vajag izmest šos roku dzelžus; un tikai tad, kad mēs to izdarīsim, mēs iegūsim brīvību.
Kā ķermenim nepieciešams miegs un ēdiens, tā jūsu dvēselei ir nepieciešamas zināšanas, tai nepieciešama noteikta izpratne. Zināšanas ir jūsu barība. Ja jums ir zināšanas, jums būs miers, entuziasms un dzīve turpinās ritēt uz augsta viļņa.
Ārējo zināšanu vienīgais mērķis ir dot iespēju uzplaukt prātam, kurš piepildīts ar zināšanām. Zināšanām pie jums ir jāatnāk meditācijā. Jums jāsaprot, ka zināšanas jums nevajag, jo jūs pats esat zināšanas.
Kāpēc jūs gribat sev piekārt kādu etiķeti? Vienu dienu esat ateists, bet otru esat ticīgais.  Vai esat gatavi to izdarīt? Lai kas jūs nebūtu, esat patiesi.
Kaisle saka: "Es gribu lai tev būtu tas, ko gribu es"; mīlestība saka : "Es gribu, lai tev būtu tas ko gribi tu".
Lai iegūtu materiālos labumus, jūs strādājat nenolaižot rokas. Bet kad vajag pielikt pūles sava Es meklējumos vai pildīt kādas prakses, jūs sakāt: "Par visu Dieva griba. Tas notiks, ja Dievs tā gribēs. Mums vajag tam dievišķo labvēlību".
Vājš cilvēks alkst pēc varas. Stiprs cilvēks vēlas kalpot. Stiprs cilvēks ar pacietību pārcieš visu, lai ko kāds neteiktu. Tāds cilvēks ir mierīgs. Tādam cilvēkam nekas nevar atņemt prieku un apmierinātību.
Ir ļoti vienkāršs veids, kā noteikt, kas ir labi, kas slikti. Tas, kas dod jums īstermiņa prieku un nelaimi uz ilgu laiku - slikts. Viss, kas nes laimi uz ilgu laiku un tikai pagaidu problēmas - labs.
Kad jūs esat harmonijā, jūsu prāts pieķeras ikvienam iemeslam, lai būtu konflikts. Reizēm pietiek tikai ar kādi sīkumu, lai "ievārītu lielu putru". Bet kad jūs esat konfliktā, tad tiecaties pēc harmonijas meklējumiem.
Ja jūs aizejat ar zināšanām, jūs arī atnākat ar zināšanām. Ja jūs aizejat ar ciešanām, jūs atgriezīsieties ar ciešanām.
Lai kādas jums vēlmes nebūtu dzīvē, izbeidziet tās, līdz brīdim, kad mirsiet. Jāiestājas tādam brīdim, kad jūs jūtat "Es neko negribu". Tā ir atbrīve (mokša). Lai sasniegtu mokšu, nav jāmirst. Līdz tam, kad mirsiet, jums jāsajūt apmierinājums. Kad dzīvē rodas apmierinājums, atnāk Mukti (brīvība), un tās kļūst arvien vairāk.
Pat pēc tam kad jūs esat veicis lielu grūtu darbu un guvis panākumus, patiess sasniegums ir jūsu pārliecība par sevi. Patiess panākums ir tas, par cik jūs esat pārliecināts par sevi, cik bieži smaidāt, un cik pārliecinoši ejat. Tās ir jūsu veiksmes pazīmes.
Tik daudz ir jāizdara, un tajā pat laikā, jums nekas nav jādara. Viss jau ir paveikts; pilns apmierinājums.
Ja mīlestību izpauž pārāk bieži, tā nav ilgtermiņa. Tā ir kā sēkla. Tā ir jāiesēj un jāglabā augsnē, zem zemes.
Patiesā tuvībā jūs nekad nemeklēsiet atbildes jūtas. Tas ir fenomens bez atbildes. Tā arī ir tuvība. Ja tuvībai ir nepieciešama atbilde, tā kļūst par biznesu. Nemeklējiet atbildi. Mīliet, esiet mīlestības kalns.
Jūs cenšaties no visiem spēkiem būt laimīgs, un tas ir bremzējošais faktors tam, lai būtu laimīgs.
Pirmais likums garīgajā ceļā - pārtraukt vainot sevi. Tas nenozīmē, ka jūs attaisnojat visas jūsu pieļautās kļūdas. Tas nav savu kļūdu attaisnojums, bet to atzīšana, bez sevis apsūdzēšanas.
Viss ko iegūstam ar piepūli ir materiāls un tam ir savi ierobežojumi. Ja jūs gribat, kaut ko iegūt garīgajā plānā, kaut ko aukstāku, tad  šeit piepūle nav pareizā valoda. Visa piepūle ir jāatlaiž, un tad jūs iegūstat kaut ko vairāk.
Ja jūs ciešat sāpes, tad tas ir jūsu paša darba rezultāts - ne jau kāds cits tās jums atnesa. Un, ja jūs baudāt, izjūtat prieku - tas arī ir jūsu nopelns.
Lai atnāktu panākumi, nepieciešama meistarība, enerģija un dinamisms. Nepieciešamas visas trīs komponentes.
Sliktās dienās neļaujiet sev nolaisties, labās dienās nevajag jukt prātā no prieka. Saglabājiet pašsavaldīšanos un cieņu. Lūk ko māca zināšanas.
Vispirms, ziniet, ka jums ir spēks tikt galā ar visām grūtībām, ar kurām jūs saskarieties. Jums jāpieņem šis fakts. Jums ir enerģija un spēks skatīties tām acīs. Ar šo pārliecību ejiet tālāk. Es esmu ar jums. 
Meditācija - tā ir smalka māksla neko nedarīt.
Nodošanās, mīlestība Dievišķajam - tā ir mīlestības augstākā forma, tās virsotne.
Jūs nekad nēesat bijis vienlaicīgi iemīlējies un centrēts sevī. Ieskatieties savā augstākajā Es. Tad mīlestība uzplauks, jūs kļūsiet liels un bezgalīgs.
Dziļa atpūta un aktīva darbība papildina vienas otru. Kā jūs varat enerģiski darboties, ja jūs nēesat ļāvis savam ķermenim un prātam dziļi atpūsties? Tas kurš nav izgulējies, nevar justies enerģiski.
Jūs nēesat vienkārši fiziskais ķermenis. Jūs esat dzīvība, jūs esat apziņa. Jūs varat aptvert debesis. Jūs varat kļūt par okeānu.
Mīlestība - tas ir tas, kas izsauc apetīti. Zināšanas - tas ir galvenais ēdiens, bet seva (kalpošana) ir vingrinājums. Bez mīlestības un kalpošanas zināšanas nevar apgūt.
Jūsu nepieķeršanās pasaulīgajam - ir jūsu šarms. Jūsu pieķeršanās Dievišķajam - ir jūsu skaistums.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.