Rudra pudžas nozīme

Rudrabišeks  nozīmē - viss ir Šiva. Tā ir  Šiva tatva. Nekas nav ārpus Šiva tatvas.

Ir teikts: tas, kas kustas, un tas kas ir stabils un nekustīgs - ir Šiva tatva. Tas, kas ir nomodā, un tas, kas ir pasīvs vai guļ – arī ir Šiva tatva. Tas, kas ir lielākais, visinteliģentākais, un tas, kas ir vismazākais - ir Šiva tatva. Rudram dziedājumā ir teikts: "Namo jyeshthaaya cha kanishthaya cha. Namo dhundhubhyaya cha hananyaya cha ". Tas nozīmē, ka mēs godinām to, kas ir lielākais un mazākais; tas, kurš baro un tas, kurš visu iznīcina un likvidē – tas viss ir Šiva tatva. Šiva tatva ir gan izpaustais gan neizpaustais visās Radības formās.

Rudram saka "Vanchate parivanchate sthayunaam-pataye namo namaha.". Tas nozīmē - "Kungs Šiva, Tu esi lielākais Kungs un Skolotājs visam, pat tiem, kas krāpj un maldina citus". Citā vietā ir teikts: "Namo vrikshebhyo Harikeshebhyo pashunaam pataye namo Namaha". Tas nozīmē -  "Kungs Šiva! Tu esi Visaugstākā Dievība un Kungs visiem augiem un visām dzīvajām būtnēm ".

Šiva tatva izpaužas, kā visi augi, koki, putni, dzīvnieki un dzīvās būtnes, pat zagļi  un krāpnieki.  Šiva tatva ir tajos visos klātesoša. Tātad, tas nozīmē, ka Šiva tatva ir Dievišķais, kas ir mūžīgs un visuresošs ikvienā; pilnīgi viss šajā  Visumā. Tāpēc mēs Rudram dziedājumā lūdzamies - "Ak, Kungs Šiva, tikai Tu esi klāt it visur un visā. Lai Tava vēlība nāk pār mani un svētī mani ar visu labvēlīgo".

Rudram noslēgumā mēs lūdzamies -  "Kungs, Šiva! Svētī, lai visi kļūst mani draugi un ir draudzīgi man; lai viss kļūst man izdevīgs un patīkams. Kungs Šiva! Tev kā Aghora ir patīkama, labvēlīga forma; un Tev esot kā Ghora, ir šausmīga un drausmīga forma. Es lūdzu, lai Tu, slēp savas baismīgās formas, un svētī mani ar savu patīkamo, labvēlīgo formu ".

Rudram dziedājuma Chamakam daļā mēs sakām - "Shancha-me, Mayascha-me, Priyancha-me, Anukamascha-me, Kamascha-me ...".

"Shancha-me" nozīmē - "Svētī mani ar mieru un mīlestību".

"Priyancha-me" nozīmē - "Lai visas labvēlīgas lietas notiek ar mani, lūdzu, piepildi visas manas vēlmes".

Sākumā mēs godinām un pielūdzam Kungu Šiva, atzīstot - "Kungs! Tu esi viss un visur. Mūsu sveicieni Tev atkal un atkal".

Tad mēs ar mīlestību lūdzam Dievišķā labvēlību un svētību, lūdzam izpildīt mūsu vēlmes. Mēs lūdzam, lai Dievišķais dāvina mums savu žēlastību. Mēs Dievišķajam lūdzam tikai pozitīvas un labvēlīgas lietas. Mēs nelūdzam kādu  sodu,  katastrofu, zaudējumus vai iznīcību. Mēs lūdzam mieru un mīlestība savā dzīvē. Mēs lūdzam, lai mūsu dzīvē ienāk tas, kas ir labvēlīgs un labs. Mēs lūdzam  gan Bhukti (materiālo vēlmju izpildīšana) gan Mukti (atbrīvošanās). Rudram dziedājuma Namakam daļā (10.pants) ir teikts -  "Maanastoketanaye ma-na ayushhi ma-no goshhu ma-no ashveshu ririshhah. Viranma-no rudra bhamitoavadhi rhavishhmanto namasa vidhema te".

Tas nozīmē - "Kungs! Lūdzu, svēti visus ap mani ar laimi un veselību. Lai mūsu dzīvnieki ir veseli un drošībā. Lūdzu, pasargā tos visus no Tavas Ghora Rupa (Tava skaudrā forma). Svēti mūs visus ar mieru un laimi ".

http://www.wisdom.srisriravishankar.org