Kāpēc cilvēki ir nabadzīgi?

Reiz nabadzīgs cilvēks jautāja Dievam:  "Kāpēc es esmu tāds nabags? Kāpēc man nekā nav?"

Dievs atbildēja: "Tu nēesi iemācījies dalīties un dot citiem!"

Nabadzīgais cilvēks pajautāja: "Bet ja man nekā nav, ko tad lai es dodu?"

Uz to Dievs noteica: "Tev ir daudz kas: seja, kura var smaidīt; mute, kura var mierināt; sirds, kura var būt atvērta ikvienam; acis, kuras var būt pilnas ar labsirdību; ķermenis, kurš var dot labumu gan tev, gan citiem.

Tev ir tik daudz kas. Dalies ar to.

Patiesībā mēs nēesam nabagi.

Īstā nabadzība ir gara nabadzība."