Apzinātības pazīmes

Tu esi apzināts ja:

- pārtrauc nogalināt un iznīcināt savu ķermeņi.

- pārtrauc kontaktēšanos, ja rodas konflikts.

- neatbildi uz bezjēdzīgiem jautājumiem.

- pats izvēlies savu vidi, apkārtni.

- esi atbildīgs par katru savu darbību vai bezdarbību.

- neuzspied savu pasaules uzskatu citiem.

- nekonfliktē ar citādi domājošajiem.

- nemeklē vainīgos.

- esi spējīgs uz beznosacījuma mīlestību.

- katru dienu “sakārto” savu prātu.

- turi tīrībā savu ķermeni un apkārtni.

- ļauj citiem iet savu ceļu, pat ja tas ir atšķirīgs no tavējā.

- ar interesi un bez panikas izturies pret jebkuru jaunu problēmu, redzot to kā sava veida apziņas spēli.

- nemēģini risināt citu problēmas, bet esi gatavs palīdzēt citiem iemācīties risināt šīs problēmas patstāvīgi.

- proti "ieslēgt iekšējo skolotāju", ja "iekšējais bērns" ir pārāk aktīvs.

- izturies ar cieņu pret visu, kas ir ienācis tavā dzīvē vai aizgājis no tās.