Mantru nozīme

Mantru darbības  mērķis ir mūsu prāta darbības regulēšana, pārvaldīšana noteikta veidā.  Aktīva doma ir mantra. Jo vairāk iedziļināmies kādā jautājumā, jo vairāk mūsu domas līdzinās mantrai.

Lai mantras praktizēšana būtu efektīva nepieciešams īpašs mantras šakti (enerģija, tulkojumā no sanskrita - “spēt”, dievišķais spēks, spēja). Mantras spējas ir apzināta un radoša skaņas un jēgas aktivizēšana. Poēzija un parasta runa ir dažādas lietas. Poēzija no parastas runas atšķiras ar to, ka tiek aktivizēti noteikti tēli, noteikta jēga. Līdzīgi mantra atšķiras no parastas runas. Lai mantras iedarbotos, ir nepieciešamas radošo spēku pacēlums. Šī pacēluma radīšanai, prāts ir īpaši jākoncentrē. Ar garīgā skolotāja vēlību un iniciācijas spēku var attīstīt minētās spējas. Mantras šakti var rasties arī cilvēkā pašā, pateicoties atklāsmēm sevī, saiknei ar iekšējo padomdevēju. Bez šī mantras šakti, mantra nav nekas vairāk, ka pašhipnoze.

Šādi aktivizējot runu, mēs sākam atklāt dziļu jēgu vienkāršās skaņās. Pašas skaņas kļūst par jēgu, un nav nepieciešama ideja, lai interpretētu prāta skaņas.Tādas primāras skaņas kā OM ietver sevī veselu nozīmju spektru, pārvar valodas barjeras, noved mūs universālā saziņas stāvoklī – klusumā un mierā.

Hinduisma un Budisma mantru pamatā ir sanskrits. Pašas mantras var arī nebūt sanskritā, bet sanskrits ir vairāk piemērots mantrām nekā citas valodas. Pats sanskrits ir cēlies no mantras. Lai aktivizētu mantras enerģiju citās valodās, ir jāpārvar valodu barjeras.

Ir divu veidu mantras:

-        Sēklas mantras (bidža mantras). Tās sastāv no vienas zilbes vārda. Piemēram: OM, ŠRĪM, HUM, AIM u.c. Šīs mantras sastāv no primārajām skaņām, no kurām ir attīstījies sanskrits.

-        Garākas pilnu vārdu un teikumu mantras. Tās var būt vēdu fragmenti vai kādi citi teksti

Bidža mantrām ir universāla nozīme. Tās darbojas arī tad, ja mēs nesaprotam valodu.

Visu mantru būtība ir OM. Tā ir augstākā no visām mantram, Dievišķais vārds, visu radošā skaņa. OM ir Vēdu būtība. Cilvēks var nestudēt Vēdas,  ja vien viņš skaita OM. OM piešķir spēku visām mantrām. Bez OM mantrām nav spēka. OM atbrīvo prātu meditācijai.

Mantra OM sastāv no 3 skaņām : patskanis “a”, patskanis “u”, līdzskanis “m”.

OM trīs daļas ietver sevī nomodu, sapņus, dziļo miegu; trīs gunas – radžas, satva, tamass; trīsvienību Brahma, Višnu, Šiva (radīšana, uzturēšana, iznīcināšana).

Mantras ir spēcīgs prāta atbrīvošanas un attīrīšanas instruments. Mantras palīdz sagraut mūsu apzināto un neapzināto domu un vēlmju struktūru, kas sasaista ar pagātni. Mantras palīdz apturēt prātā notiekošo dialogu.

Prātu nevar apklusināt tiešā veidā. Praktizējot mantras, ar laiku tās kļūst par galveno prāta aktivitāti, tās pakāpeniski nomaina fona troksni prātā.

Mantras enerģija izmaina mūsu zemapziņu. Zemapziņa vairs nepretojas apzinātā prāta vēlmei meditēt.

Pareizi izmantotas mantras var palīdzēt prātam atbrīvoties no negatīvām emocijām, prātā esošiem priekšstatiem. Ar mantru palīdzību pamazām mainās prāta struktūra un risinās mūsu dzīves problēmas.

Kamēr mūsu domas nav mantriskas, mums dzīvē neizbēgami rodas emocionālas problēmas.

Mantras mūs ved līdz meditācijai un klusumam. Ar skaņas atkārtošanu lieta nebeidzas. Pēc mantru praktizēšanas mums jābūt gataviem uz prāta nekustīgumu un jāiemācās tajā iemājot.

  

Vēdiskajā tradīcijā pati sakrālākā ir Gājatrī mantra. Gājatrī mantra veidojas no mantras OM.

Gājatrī mantra ir atrodama Rigvēdas tekstos. Tā ir uzskatāma par vēdu māti.

oṃ bhū:  bhuvaḥ  svaḥ


tat saviturvareṇyaṃ

bhargo devasya dhīmahi

dhiyo yo naḥ pracodayāt

Viens no ļoti daudzajiem Gājatrī mantras tulkojumiem:

“Om, mēs meditējam par Dievišķās Radošās Saules (Dievs Savitārs) mirdzumu, lai tā dod impulsu mūsu saprātam

Dievišķā radošā Saule ir Savitārs – Dievišķais Tēvs. Viņš ir viena no Višnu formām. Mantra domāta Dievišķās gaismas iekšējai un ārējai godināšanai, mūsu saprāta saskaņošanai ar dievišķo.

Gājatrī mantra atmodina mūsos gudrību, līdz ar to mēs varam risināt savas problēmas. Tam cilvēkam, kurā ir atmodusies gudrība, vairs nav savā dzīvē ne par ko jāuztraucas.