Dzīves uzdevums. Dzīves ceļš.

Viss visums ir viena gaisma, enerģija.

Ja vēlies aprakstīt Visumu izmantojot gaismas jēdzienu, tad viss Visums ir viena gaisma. Tava dzīve ir enerģija, tava dzīve ir gaisma. Visums ir viena vienīga gaisma, kuras iekšienē ir tava dzīve, kas arī ir gaisma. Tavam ķermenim piemīt enerģija, bioenerģija, viņš izmanto skābekli. Ja ievietot ķermeni koka vai stikla kamerā, tas nevarēs izdzīvot bez skābekļa pieplūdes. Tāpēc tava dzīve ir kā liesma, kas izdzīvo pateicoties skābeklim. Tieši tāpat kā tu. Tava dzīves enerģija jeb bioenerģija, sauc kā vēlies, visa tava dzīve ir liesma. Un tavas dzīves (liesmas) iekšienē, ir vēl kāda gaisma. Tavas sirds gaisma. Nedomājiet: „Es aizvēršu acis un pārbaudīšu, vai tur ir gaisma”. Tā tas neizdosies.  Šo gaismu var iztēloties. Šī gaisma ir tavas sirds centrs.Tā ir mūžīgā uguns - Purušotam. Purušotam nozīmē "augstāka būtne". Un, kad tava dzīve savienosies ar gaismu tavā sirdī, tad dzīvē ir iespējami brīnumi; tad nav ārējā, nav iekšējā - viss ir viens. Tā ir dzīves jēga - sajust saikni ar ārējo gaismu, kas jebkurā gadījumā jau ir saistīta ar tevi;  saprast, ka esi daļa no šīs bezgalīgās Visuma gaismas – Brahmana; sajust gaismu tavā iekšējā centrā, tavas dzīves centrā – Atmana gaismu.

Eksistē raksti Atma Rama: Rama nozīmē –“ gaisma tavā sirdī.” Atma Rama nozīmē gaisma tevī. Krišna teica: "Es esmu gaisma visos, es esmu dzīvība ikvienā un katrā." Jēzus teica to pašu, Budda sacīja: "Esi pats sev gaisma. Ķļūsti par sveci sev." Tātad, tie, kas zina, saka vienu un to pašu, bet tie kas nezina, pulcējas tumsā, darot visdažādākās lietas. Garīgais ceļš sākas ar ticību - ticību sev, ticību pasaules labestībai un ticību neizzinātajam. Ticība nezināmajam ved tevi tālāk.

Dec.2018, Šrī Šrī Ravi Šankars, Bone, ASV