Pančangas kalendārs 2024

Ja mēs rīkojamies harmonijā ar Visuma procesiem, tad darbības ir rezultatīvākas un efektīvākas. Ja darbus, projektus, jaunus biznesus u.c. uzsākam tiem piemērotā laikā, tad tas uzlabo panākumus. Bieži cilvēki izmanto Mēness kalendārus, kas raksturo dienas enerģētiku. Bet ne vienmēr šī informācija nostrādā.

Mūs ietekmē ne tikai Mēnesis, bet arī Saule, tas kādas ir attiecības starp Mēnesi un Sauli, kā arī vesela virkne citu aspektu.

Jau izsenis Vēdiskajā tradīcijā tiek lietots Pančangu kalendārs. Šajā kalendāra ir apvienoti 5 būtiski aspekti, kas nosaka dienas enerģētiku. Līdz ar to Pančangu kalendārs raksturo dienu daudz precīzāk un ir labs palīgs ikdienā, lai mēs būtu efektīvāki, rezultatīvāki un harmoniskāki.

Pančangu kalendārā ir apvienoti pieci galvenie laika cikli:

Vara  (nedēļas diena)

Katrai nedēļas dienai ir savs enerģētiskais raksturojums. Vara nosaka dienas radošo spēku, dzīvīgumu. Vara ietekmē notikuma dvēseli. Katru nedēļas dienu pārvalda kāda no redzamajām Grahām (planētām). Grahas uzliek dienai savu zīmogu.

Nakšatra (27 Vēdiskie zvaigznāji)

Nakšatra norāda uz darbības vai notikuma jomu. Pareizi izvēlēta nakšatra piesķir nepieciešamo enerģiju atbilstošā notikuma gludai attīstībai.

Tithi (Mēness diena)

Mēness diena rāda uz mūsu emocionālo attieksmi pret notikumu, darbību. Savukārt Mēness orbitālais periods ap Zemi ir 27,3 kalendārās diennaktis. Tātad lunārās un kalendārās dienas garumi nesakrīt.

Tithi iedalās 2 grupās:

Šukla pakša – augošs Mēness, pirmās 15 dienas. Laiks piemērots darbībām kas vērstas “uz āru”, sabiedriska rakstura darbībām

Krišna pakša – dilstošs Mēness, 15 dienas no pilna Mēness līdz Jaunam Mēnesim. Laiks piemērots darbībām, kas vērstas “uz iekšu”, savu iekšējo pasauli

Purnima – pilns Mēness,  15. diena

Amavasja – jauns Mēness, 30. Diena

Karana (Mēness dienas puse)

Mēness diena sadalās divos posmos – karanās. Tā kā ir 30 lunārās dienas, tad pavisam kopā ir 60 karanas. Karana atbild par darbības pareizību, kas ir jādara lai iestātos vēlamais rezultāts. Karana rāda cik pūļu jāpieliek, lai realizētos plānotais.

Joga -  Čandra jeb Nitja joga (lenķis starp Sauli un Mēnesi)

Joga ir ļoti būtisks faktors, kas ietekmē kādas darbības veikšanu. Būtībā joga ir dominējošais elements labvēlīga laika noteikšanai. Čandra joga satur notikumu kopā. Jogas var būt gan labvēlīgas, gan nelabvēlīgas.

 

Dienas raksturojuma noteikšanai tiek izmantota tā karana, tithi, joga, nakšatra, nedēļas diena, kura ir saullēkta brīdī. Protams, kāds vai kādi parametri dienas laikā mainās, bet dienas enerģētika, raksturojums ir noteikts dienas piedzimšanas brīdī - saullēktā. Ir iespējamas situācijas, kad parametri ir pretrunā viens ar otru. Šādā gadījumā ir jāizvērtē, kuri aspekti ir spēcīgāk izteikti. Ja no pieciem raksturlielumiem trīs norāda uz labvēlīgu rezultātu, tad šāda diena jāuzskata par veiksmīgu izvēlētajai darbībai. Vienmēr pančangu var papildināt arī ar Abhidžit muhurtu. Šāda izvēle palielina labvēlīga rezultāta iespējamību  Par abhidžit muhurtu skatīt šeit:

Izvēloties labvēlīgu laiku darbības uzsākšanai ir būtiski zināt to, vai konkrēto darbību vispār ir lietderīgi veikt. Var izvēlēties ideālu laiku laulībai (muhurta, pančanga), bet, ja dzimšanas horoskopā, piemēram, norādīts, ka konkrētajam cilvēkam nav jāprecas, tad laulība nebūs laimīga. Vienmēr mūsu dzimšanas horoskops ir pāri stāvošs visiem labvēlīga laika izvēlēšanās principiem. Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas ir lietderīgi apskatīties ne tikai Pančangu kalendāru, bet arī izanalizēt horoskopu kopumā, planetāros tranzītus, planetāros periodus u.c. Bet to jau var veikt speciālists.

Pančangu kalendārs tiek aprēķināts izmantojot informāciju par vietējo Saullēktu un Saulrietu, kā arī citus datus. Šī iemesla dēļ Pančangu kalendāri, kuri aprēķināti citās laika joslās, nav izmantojami.

Ir lietderīgi papildināt Pančangu kalendāru ar Tara Balu, kura raksturo mūsu katra enerģētiskās attiecības ar dienu pārvaldošo nakšatru. Tara Bala, tiek rēķināta katram cilvēkam individuāli, izejot no dzimšanas datiem. Pančangu var salīdzināt ar laika prognozi, bet Tara Bala rāda, kā šī diena ietekmēs tieši mūs. Piemēram, ja ir prognozēts, ka rītdien visu dienu spīdēs Saule, tad kāds priecāsies par siltumu, kāds sēdēs birojā un piktosies, kāds ilgi uzturoties Saulē, iegūs apdegumus. Klimatiskie apstākļi visiem vienādi, bet rezultāts katram savs.

Pančangas kalendāra paraugu ar individualizētu Tara Balu var lejupielādēt šajā mājaslapā sadaļā "Astroloģija/Pančanga/Pančangas kalendars"   Pančangas kalendāra apraksts un paraugs šeit:

Iespējams pasūtīt pančangas kalendāru ar individualizētu Tara Balas aprēķinu. Kalendāra cena ir 25,00EUR

Pasūtījumu var veikt  [email protected] , izmantojot šīs mājas lapas kontaktu formu vai arī šīs mājaslapas sadaļā "Veikals". Lai aprēķinātu individuālo Tara Balu ir nepieciešams zināt dzimšanas Nakšatru, ja tā nav zināma, tad ir nepieciešami dzimšanas dati (dzimšanas laiks, datums, vieta). Kalendārs tiek nosūtīts uz e-pastu ka EXCELL fails. Pārliecinieties, ka varat atvērt šādus failus. Tas labāk ir paveicams datorā, nevis mobilajā telefonā.