Vastu pamatprincipi

Viss , kas ir ap mums, mūs ietekmē – cilvēki, dzīvnieki, augi, vējš, saule….  Arī vide, kurā mēs dzīvojam (dzīvoklis, darba kabinets) atstāj uz mums iespaidu. Tāpēc ir svarīgi iekārtot savu ikdienas dzīves vidi harmoniski, atbilstoši kosmosa likumiem. Tad arī mēs paši varam sākt izjust harmoniju.

Brahma, radot pasauli, parūpējās arī par tās arhitektūras jautājumiem. Brahma uzdeva Prithu iekārtot šo pasauli atbilstoši arhitektūras principiem. Prithu talāk nodeva šo darbu arhitektam Višvakarma (Tavasara). Uz to brīdi Istapater  (Vēdiskā arhitektūra) jau eksistēja teorijas līmenī, bet tikai ar Višvakarmu, šie principi tika realizēti dzīvē. 

Sākotnēji atbilstoši Istapater prasībām tika būvēti tikai dievu mājokļi. Cilvēki šos principus pārņēma vēlāk. Vispirms cilvēki atbilstoši Istapater prasībām būvēja pilis un dievnamus. Tikai vēlāk cilvēku mājvietas tika būvētas atbilstoši šīm normām. Pakāpeniski Istapater kļuva par cilvēku dzīves ikdienas sastāvdaļu.

Vastu ir Istapater mūsdienīga forma.

Būvēt ēkas, dzīvokļus, dievnamus, iekārtot dārzus, veikalus, atbilstoši Vastu, nozīmē, to darīt atbilstoši Vēdiskajai zinātnei, atbilstoši Visuma likumiem.

Ir vairāki veidi kā tulkot vārdu Vastu no sanskrita:

Vas + astu  “vas” - dzīve;   “stu”- labs, laba        “laba dzīve”

Vas + tu      “vas” – dzīve;   “tu”  - tev                    “dzīves vieta piemērota tev”

Vastu ir neatraujami saistīts ar Vēdisko astroloģiju. Vastu un Džoitiš ataino viena veseluma dažādus aspektus. Džoitišs ir Vastu pamats. Vastu  sniedz vispārēju informāciju, par to,  kā plānot telpas. Džoitiš dod izpratni par vajadzībām katram konkrētajam cilvēkam, kad un kur būvēt, vai būvēt vispār, vai būvēšana notiks veiksmīgi, kad man radīsies iespēja būvēt u.t.t..

Vastu pamatprincipi

1) 5 pamatelementi (tāpat kā Ajūrvēdā, Vēdiskajā astroloģijā u.c.)

Ūdens    -           mājas ziemeļaustrumi

Uguns    -           mājas dienvidaustrumi

Gaiss     -           mājas ziemeļrietumi

 Zeme    -           mājas dienvidrietumi

Ēters      -           mājas centrs

2)   8 debespuses

3)   9 Grahas

Cilvēks un Visums ir vienots. Viņi ir viena veseluma dažādas puses. Cilvēku rīcību un raksturu caurvij 9 Grahas, tās pašas,kas Vēdiskajā astroloģijā (sk. iepriekšējo tabulu). Grahas ir saikne starp mikrokosmosu un makrokosmosu. Sīkāks Grahu raksturojums ir Vēdiskās astroloģijas rakstos.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.