Grahas (Planētas) apraksts

Surja  (Saule)

Tēvs, ego, “Es”, dvēsele, individualitāte, racionālais prāts, gods, sociālais statuss

Norāda uz cēlsirdību, spilgtu individualitāti, cieņu, varu, autoritāti, līderību, radošo potenciālu, vai arī -  uz lepnumu, egocentrismu, ārišķību, pompozumu, despotismu

 

Čandra (Mēness)

Māte, emocijas, personība, sabiedriskums, laime, māja, popularitāte

Norāda uz jūtīgumu, fantāzijām, labu atmiņu, tendences dzīvot veselīgu dzīves veidu, vai arī – pārāk lielu jūtīgumu, neadekvātumu attiecībās, nespēju kontrolēt savas jūtas

 

Mangal (Marss)

Brāļi, draugi, ienaidnieki, nelabvēļi, traumas, enerģija, loģika, dabas zinātnes

Norāda uz spēku, mērķtiecību, drosmi, kaislību, aktivitāti, sāncensības garu, kareivīgumu, enerģiju, vai arī – dusmas, aizkaitināmība, impulsivitāte, neiecietība, nepastāvīgums,

 

Buddha (Merkūrs)

Bērnība, izglītība, intelekts, runa, tirdzniecība, spēja pielāgoties, profesionālais aicinājums

Norāda uz racionalitāti, augstu intelektu, atjautību, asprātību, veiklību, prasmēm, labi attīstītu valodu, spēju izprast lietas, vai arī – vienaldzību, morāles trūkumu, cinismu, grūti izteikt domas, apgrūtinātu komunikāciju, pārlieku lielu spriedelēšanu, ietiepību

 

Guru (Jupiters)

Vīrs, guru, dharma, likums, bagātība, veiksme, cēlsirdība, bērni, veselība, radošums

Norāda uz augšanu un attīstību, plašu redzesloku, patiesu gudrību, optimismu, sirsnību, cēlsirdību, sabiedriskumu, labu humora izjūtu, ticību ideāliem, taisnīgumu, vai arī – augstprātību, izšķērdību, morāles trūkumu, alkatību, materiālismu

 

Šukra (Venēra)

Māksla, dizains, poēzija, iemīļotā, baudas, komforts, greznība, seksuāla pievilcība, skaistums

Norāda uz maigumu, draudzīgumu, sabiedriskumu, tieksmi pēc harmonijas, eleganci, izsmalcinātu jūtīgumu, vai arī – slinkums, iedomība, pārlieku liela sentimentalitāte, samaitātība, gaumes un mēra trūkums.


Šani (Saturns)

Nāve, ilgmūžība, vecums, slimības, zaudējumi, bēdas, īpašums, liktenis, ierobežojumi, sagrāve, atsvešināšanās

Norāda uz autoritāti, disciplinētību, atbildības izjūtu, veselīgu konservatīvismu, praktiskumu, neatlaidību, pastāvību, sistemātiskumu, vai arī – nemieru, izolētību, nomāktību, skopumu, vilšanos, neapmierinātību, vientulību, pesimismu, elastības trūkumu, grūtības piemēroties, melanholija, neuzticēšanās, aizdomīgums

 

Rahu (Rahu)

Slimības, psihiskie traucējumi, sabiedriskās tendences, masu nekārtības, epidēmijas

Norāda uz oriģinalitāti, jaunu pieeju, spilgtu individualitāti, neatkarību, intuīciju, spēju izprast lietas, iedvesmu, bagātu iztēli, spēju izgudrot,  vai arī – jūtu apjukums, nenoteiktība, negodīgums, bēgšana no īstenības, neirozes, psihozes, alkohola un narkotiku atkarības, ilūzijas, maldi, vilšanās

 

Ketu (Ketu)

Traumas, naids, nāve, noliegums, zināšanas, garīgā atbrīve

Norāda uz plašumu, jūtīgumu, ideālismu, intuīciju, līdzjūtību, garīgumu, pašuzupurēšanos, jūtu izsmalcinātību, vai arī – ekscentriskumu, fanātismu, impulsivitāti, vardarbību, morāles trūkumu, morāles normu ignorēšanu, tieksmi pēc pamatu graušanas, saspringtām emocionālām attiecībām