Jantru pielietojums garīgajā praksē

Tulkojumā no sanskrita vārds Jantra nozīmē  “maģiska diagramma”. Tās tiek lietotas meditācijai, dievu pielūgsmei, dažādu korekciju veikšanai mūsu dzīvē. Tās ir sakrāls simbols, talismans, kā arī rituāla priekšmets, kas caur dažādām ģeometriskām konfigurācijām un skaitļu salikumiem (ir arī numeroloģiskās jantras) izpauž dažādo Dievību enerģētisko struktūru

Jantra ir atslēga, kas palīdz savienot cilvēka apziņu ar Kosmisko apziņu. Un tad cilvēks iegūst sev vēlamo rezultātu kādā dzīves jomā (mācības, attiecībās, biznesā, aizsardzību u.c.).

Jantra ir logs uz augstākajam sfērām, kur mīt dievības. Tās palīdz iet tālāk par ierasto domāšanas līmeni un nonākt jau citā apziņas stāvoklī.

Jantra ir mantras redzamā forma. Jantra ir dievības ķermenis, mantra  ir pati dievība. Kad ķermenis un dvēsele savienojas, dievība dzīvo jantrā.

Katra jantra ir noteiktu enerģiju svēta mājvieta. Jantra ir dievišķo enerģiju ārējā, izpaustā forma.

Jantru darbības princips ir apziņas iekšējās telpas harmonizācija iedarbojoties uz zemapziņu ar noteiktām ģeometriskām formām un sanskrita burtiem.

Jantras no citiem amuletiem, talismaniem atšķiras ar to, ka tajās izmanto sakrālo ģeometriju un sanskritu – mantru un svēto tekstu valodu.

Jantras ir ļoti rezultatīvas, tās kopš senatnes tiek izmantotas līdz pat mūsu dienām. Daudzu tūkstošu gadu garumā tās ir pierādījušas savu efektivitāti.

Jantras palīdz realizēt vajadzīgo rezultātu neatkarīgi no reliģiskās pārliecības. Jantra ir instruments iedarbībai uz mūsu apziņu un zemapziņu.

Mūsu fiziskajā realitātē enerģijas, kuras vibrē ar dažādām frekvencēm, attaino visu Radības diapazonu – sākot no Dieva līdz pat materiālajai pasaulei. Visās šīs Dievišķās gribas izpausmes ir organizētas noteiktos tēlos. Šie tēli ir sakrālās ģeometrijas būtība, un tiek izmantoti jantru radīšanai. Sakrālā ģeometrija parāda to, ka forma ir psihiskās enerģijas koncentrācija, spēka avots, vārti uz citām dimensijām.

Jantrās izmantotās ģeometriskās formas ir visumā esošo arhetipu atainojums.

Zinātne ir pierādījusi, ka apstrādājot redzamo informāciju centrālajā nervu sistēmā, svarīga nozīme ir sākotnējām ģeometriskajām formām (līnijas, leņķi, trijstūri, kvadrāti u.c.) un krāsām. Šīs formas izsauc noteiktu reakciju nervu sistēmā. Redzes centri smadzenēs veic sākotnējo apstrādi un tālāk informāciju nodod smadzeņu lielo pusložu asociatīvajiem apgabaliem, kur notiek informācijas tālāka analīze un apvienošana ar citu jau mūsu rīcībā esošo informāciju. Kā rāda pētījumi, trijstūri un paralelogrami (jantrās bieži izmantotas formas), ir visstabilākās ģeometriskās figūras emociju pasaule. Šīs formas cilvēka smadzenes atpazīst arī tad , ja ir daudz dažādu traucējumu.

Eksperimenti rāda, ka labā smadzeņu puslode aktivizējas analizējot sarežģītus, monotonus, homogenus attēlus, ritmiskas zemas skaņas, kā arī atslābinot ķermeni. Tieši šie elementi tiek izmantoti daudzos rituālos. Raksturīgi ir tas, ka koncentrēšanos uz jantrām, pēc tradīcijas , vienmēr pavada tādu mantra skaitīšana, kurās valdošās ir  garās, balsīgās skaņas un nebalsīgi patskaņi.  Līdz ar to darbojas vēl viens uztveres kanāls – dzirde.

Jantru ģenerētā enerģija ir tik spēcīga , kā tā būtībā pārveido cilvēku subatomārā līmenī, novājinātās un slimās šūnas pārveido par veselām šūnām. Pateicoties koncentrācijai uz jantru un tās vizualizācijai, ģenerētā dievišķā mīlestība, enerģija, tiek iebūvēta cilvēkā, tādā veidā palīdzot pārprogrammēt apziņu, iegūt patieso pasaules redzējumu.

Šīs pārmaiņas notiek pateicoties Dieva enerģijai (Dievišķais Šakti) izpaužot sevi caur ģeometriskām formām. Karmas attīrīšana, negatīvu dzīves situāciju koriģēšana, negatīvo bloku noņemšana ir tikai daļa no jantru darbības efekta. Jantras veic ārstniecisku darbību (gan mentālā, gan fiziskā, gan garīgā līmenī).

Jantras ir trīs principu savienojums: formas princips (akriti rupa), darbības princips (krija rupa), vadīšanas princips (šakti rupa).

Vēdiskā tradīcija uzskata, ka jantras ir noteiktas enerģijas izpausme šajā pasaulē un ataino Visuma patieso dabu. Visas jantru formas ir psiholoģiski simboli, kuri vēršas pie cilvēka apziņas iekšējiem stāvokļiem, kurus savukārt kontrolējot var augt mūsu psihiskie spēki.

Jantras lieto gan pasaulīgo, gan garīgo mērķu sasniegšanai. Tās lieto gan ķermeņa, gan psihes dziedināšanai, lai atbrīvotos no sliktiem paradumiem, meistarības iegūšanai kādā jomā, aizsardzībai pret maģiju, astroloģiskām korekcijām, veiksmes iegūšanai, ļauno garu izdzīšanai, labklājības iegūšanai, zināšanu ieguvei, mīlestībai, kaisles veicināšanai u.c.

Cilvēkam, kurš nēsā jantru kā talismanu, tā kļūst par apziņas koncentrēšanas punktu, un tas rada izmaiņas mūsu dzīvē.

Vērojot jantru,  mēs vēršam savu uzmanību uz to. Kur ir mūsu uzmanība, tur iet enerģija, līdz ar to notiek attiecīgie notikumi.  

Galvenie ģeometriskie elementi, kurus izmanto jantrās:

Bindū - punkts, aplis. Fokusa punkts. Vienmēr centrā. Simbolizē sēklu, no kuras attīstījies viss radītais un kurā tas atgriezīsies. Radīšanas un sabrukuma process. Šivas un Šakti savienošanās. Apziņas un enerģijas savienošanās.

Trijstūris - Vienkāršāka figūra , kas norobežo telpu.   Tā ir pirmā forma, kas  parādījās radīšanas laikā. Tā ir Mula trikona jeb pirmsākuma trijstūris. Tās apgrieztā forma ir radīšanas. Pamatmatrica jeb prakriti.

Ar virsotni uz augšu - puruša jeb apziņa (vīrišķais princips), uguns elements. 

Ar virsotni uz leju - enerģija  (prakriti), (sievišķais princips), ūdens elements

Aplis – bezlaicība, nav ne sākuma ne gala, ir tikai mūžība.

Dzimšanas, dzīves, nāves process, kā nebeidzams cikls.

Kvadrāts - jantras pamats. Fiziskā, laicīgā pasaule. Zemes elements

Lotosa ziedlapas – simbolizē tīrību, transcendenci, brīvību no dažādām ietekmēm

Heksaghrammas – divu (augšup un lejup vērsts) trijstūru apvienojums, vīrišķā un sievišķā aspekta vienotība, apziņas un enerģijas vienotība

Pentagramma – cilvēciskā esamība, maģisks elements

 

Jantrās krāsu lietojums nav nejaušs, katrai krāsai ir sava nozīme un funkcija, katra krāsa iedarbojas uz mūsu apziņu citādāk.

Sarkans – dzīvība, vitalizējošs un mobilizējošs spēks, agresija, pamatinstinkti, uguns

Oranžs – silts, pozitīvs spēks, stimulē seksualitāti, nomierina pārlieku lielu jūtīgumu

Dzeltens – pozitīvs spēks, stimulē smadzenes, zināšanas , optimismu, simbolizē zemi

Zaļš – mierīgs, atjaunojošs spēks, relaksējošs, nomierinošs, iedarbojas uz asins ķīmisko sastāvu

Zils – mierīgs, vēss, rāms spēks, socializēšanās, stimulē nervu sistēmu

Balts – simbolizē ūdeni un zināšanas

Melns -  noliegšana

Zelta krāsas – simbolizē sauli, zināšanas

Ņemot vērā to, ka katra detaļā jantra ir ar dziļu jēgu, nav rekomendējams jantras izmainīt, kā arī izmantot savā garīgajā praksē jantras, kuras ir kāda cita cilvēka jaunrades elements, jo mums nav drošas informācijas par to, kādu ietekmi veiks jaunradītās jantras uz mūsu apziņu. Rekomendējams izmantot tās jantras, kuras nodeva senie riši, par kuru darbību cilvēki ir pārliecinājušies daudzu tūkstošu gadu garumā.

Ļoti ir rekomendējams jantras zīmēt pašam sev. Šādi mēs radām tieši to jantru, tieši to enerģētisko ierīci, kas ir vajadzīga mums attiecīgajā brīdī. Tikai jāatceras, ka šī jantra ir tikai un vienīgi mūsu garīgās prakses elements.