Bhavas (Mājas)

Mājas (bhavas) nozīmē dzīves sfēras uz kurām iedarbojas Grahas (planētas). Veidu kā Grahas ietekmē attiecīgās dzīves fēras norāda zvaigznājs (Raši). Bhava būtībā ir visas mūsu pieredzes un pārdzīvojumu summa attiecīgajā dzīves jomā.

 1.Ķermeņa māja                                          Thanu bhava

Fiziskais “Es”, personības raksturs, dzīvotspēja, pamattendences, vispārējā labklājība, temperaments, veselība, galvenā dzīves orientācija, slava, veiksme

Signifikators:                                      Surja – “Es”

 

2.Uzkrājumu māja                                      Dhana bhava

Īpašumu un finansu uzkrāšana, pārtika, valoda, ieguvumi, vērtspapīri, ģimenes dzīve, ziedošana, izglītība.

Signifikatori:                                         Guru – spēja pelnīt naudu   

                                                            Buddha – bērnība, valoda, izglītība

 

3.Brāļu un māsu māja                                Sahadža bhava

Izlēmība, drosme, jaunāki brāļi un māsas, kaimiņi, mērķtiecība, spēja realizēt vēlmes, prāta spējas, atmiņa, izturība, īsi braucieni, līderība, komunikācija, tirdzniecība, pašizpausme.

Signifikators:                                      Mangal – enerģija un drosme

 

4. Mātes māja                                               Matru (Bandhu) bhava

Māte, jūtas, dzimtā māja, nekustamais īpašums, izglītība, zināšanas, vieta kur patverties, apģērbs, pārvietošanās līdzekļi, emocijas, laime kopumā, komforts, hobiji.

Signifikators:                                      Chandra – prāts, emocijas, māte

 

5. Bērnu māja                                              Putra bhava

Bērni, intelekts, romantika, grūtniecība, teorētiskas pārdomas, spekulācijas, biznesa spējas, garīgās prakses, garīgā dzīve, viedība, svēto rakstu zināšana, iepriekšējās dzīves ietekme, izklaides, sports, profesija, radošās spējas, investīcijas,

Signifikators:                                      Guru – bērni, radošums, intelekts

 

6. Ienaidnieku, slimību māja                    Ari (Ripu vai Mritju) bhava

Ienaidnieki, kalpošana, kolēģi, oponenti, nelaimes gadījumi, akūtas saslimšanas, konkurenti, nepatikšanas, parādi, slimnīcas, zādzības, zaudējumi, cietums, tiesa, apvainojumi, kalpi vai palīgi, algoti darbinieki.

Signifikatori:                                      Mangal – naidīgums, traumas, zādzības                                                                                                          

                                                                   Šani – slimības

 

7. Partneru māja                                         Juvati (Kalatra vai Džaja) bhava

Partnerība, savstarpējās attiecības, lietišķās attiecības, darījumi, vīrs, sievas, tāli braucieni,  saistība ar ārzemēm, tiesas, nāve, mīlestības sakari, līgumi, tirdzniecība, diplomātija.

Signifikatori:                                     Šukra – sieva

                                                               Guru – vīrs

 

8. Dzīves (nāves) māja                               Aijūr (Mritju vai Randhra) bhava

Nezināmais, transcendentālais, nezināmā izpētīšana, viss neparastais, pārveidošana, dzīves ilgums, mistiski notikumi, nelaimes gadījumi, hroniskas slimības, intuīcija, instinkti, skandāli, kauns, negods, vilšanās, nespēja sevi virzīt tālāk, nenopelnīta bagātība,  mantojums, satraukums, dzīvotspēja, seksuālā enerģija, krāpniecība, apvainojumi, nāve, viss kas saistīts ar dzīves beigām, ilgmūžība, neveiksmes, pašnāvība, vardarbīga nāve, slepenā dzīve, pensija, kredīti, dāvinājumi.

Signifikators:                                      Šani – nāve un ilgmūžība

 

9. Veiksmes (pareizas darbības) māja  Bhagja (Dharma) bhava

Veiksme, augstākās zināšanas, filozofija, guru, ilgi ceļojumi, svētceļojumi,  laime, reliģija, garīgā kalpošana, meditācija, lūgšanas, tēvs, Dievs, laimīgs liktenis, pareizas darbības, ētika, likums, dievišķā mīlestība, augstākās mācību iestādes, saite ar dievišķo, likumdošana, valsts iestādes, priekšnieki, labdarība, taisnīgums, pārticība.

Signifikatori:                                      Guru – pareizas darbības, skolotāji

                                                              Surja – tēvs

 

10. Karmas māja                                         Karma bhava

Karjera, status, mērķis dzīvē, profesija, popularitāte, reputācija, ambīcijas, autoritāte

Signifikatori:                                          Buddha – profesija, komercija 

                                                                        Guru - profesija                                                                     

                                                                       Surja – slava, prestižs

  

11. Ienākumu māja                                     Labha (Aja) bhava

Peļņa, ienākumi, patīkamas iespējas, naudas apgrozījums, draugi, sabiedrotie, vinnesti, labklājība, mērķi, ambīcijas, imidžs, uzņēmējdarbība,.

Signifikators:                                      Guru – ieguvumi

 

12. Atbrīves, zudējumu māja                   Vijaija (Mokša) bhava

Atbrīve, zaudējumi, tālas vai noslēpumainas vietas,  apgaismība, fiziskās baudas, vietas kuras ierobežo brīvību (slimnīcas, cietums, ašrams, klosteris,  veco ļaužu nami), neveiksmes, nabadzība, vienaldzība pret materiālo pasauli, atteikšanās no laicīgās dzīves, cēlsirdība, pašuzupurēšanās, garīgie ceļi, profesija, dzīve pēc nāves, iepriekšējā iemiesošanās, dzīves beigas, pēcnāves stāvoklis, nākošā dzīve, problēmas, slepenie ienaidnieki, deportācijas, izšķērdība, netikumi, nelaimes, negods, skandāli, nodevība, emigrācija, tiekšanās pēc garīguma.

Signifikatori:                                      Šani – zaudējumi

                                                             Ketu – atbrīve

 

Karaka Bhava Našaja

Ja bhavā atrodas Graha, kuras enerģija ir līdzīga bhavas enerģijai, tad atiecīgās bhavas īpašības tiek ārdītas.

Rezultāti ir sekojoši:

GrahaGraha bhavāRezultāts
Sy9. Bhavatiek ārdītas tendences saistītas ar tēvu
Ch4. Bhavaārda attiecības ar māti, māte pārāk stipri pieķeras bērnam
Ma3. Bhavaattiecības ar brāļiem traucētas, izņemot Aunu, Mežāzi
Bu6. Bhavaproblēmas ar izglītību, grūti intelektuāli uztvert pasauli
Gu5. Bhavaproblēmas ieņemt bērnu
Sk7. Bhavatiek bojātas attiecības, daudz vēlmju
Sa8. Bhavaienes stabilitāti, ilgmūžību, ārda 8. bhavas negatīvās tendences