Guru Purnima 2022

Šajā gadā Guru Purnima tiek svinēta 13. Jūlijā.

Vārds “Guru” ir cēlies no diviem vārdiem “Gu” un “Ru”. Sanskritā “Gu” nozīmē tumsa vai ignorance. “Ru” nozīmē tumsas likvidētājs.  Tātad tas, kurš likvidē mūsu tumsu ir “Guru”. Guru ir pārpilns ar uzticību dievišķajam, augstākajam. Viņš ir pilns ar mīlestību un līdzjūtību. Guru velta savu dzīvi tam, lai citi varētu atrast patiesu laimi. Guru realizē patiesību: laime  ir atrodama kalpošanā.

“Purnima” nozīmē “Pilnmēness”.

Guru Purnima nav stāsts par ārējiem skolotājiem, bet gan par Guru principa atrašanu sevī.

“Guru ir princips, elements, kvalitāte,  kas ir katrā pašā. To neierobežo ķermenis vai formas. Savienošanās ar šo principu ir lielākā spēka avots” – saka Šri Šri Ravi Šankars.

"Guru Purnima ir diena, kad atcerēties un godināt visas Guru no pagātnes. Guru Purnimā garīgā ceļā meklētājā pilnībā pamostas pateicība un viņš  kļūst par okeānu, kurš iet savu ceļu. Ir pienācis laiks pilnībai. Ir pienācis laiks svinēt "- Gurudevs Šri Šrī Ravi Šankars.

Mēs visi esam parādā par mūsu izaugsmi un panākumiem mūsu skolotājiem. Guru Purnima ir lieliska iespēja pateikties jūsu Guru par visām mācībām. Tā ir arī diena, kad izteikt pateicību meklētājam kas mīt mūsos, kā arī izvērtēt savu izaugsmi iepriekšējā gadā.

Iemesli kāpēc svinēt Guru Purnima:

-        Guru princips ir tūkstos reižu aktīvāks Guru Purnima laikā, nekā citās dienās

-        Prāts ir saistīts ar Mēnesi. Pilnmēness simbolizā pilnīgumu, noslēgumu. Guru Purnima ir diena, kad var izjust pilnību. Šajā dienā skolnieks, māceklis ir pilns ar pateicību, jo izjūt šo pilnību

-        Guru Purnima ir diena, kad var izjust pateicību par zināšanām, kas saņemtas no Skolotāja. Tas ir laiks, kad pārskatīt, cik zināšanu jūs esat saņēmis sava dzīvē, kad pārskatīt cik esam garīgi izmainījušies pēdējā gada laikā (no iepriekšējās Guru Purnimas). Tas ir laiks, kad apzināties savu garīgo izaugsmi un šādi vairot pazemību. Tā ir diena, kad būt pateicīgam par to, kā zināšanas ir jūs pārveidojušas. Tā ir diena, kad definēt mērķus nākošajam gadam. Pateicībā un pazemībā jūsos uzplaukst patiesas lūgšanas.

-        Tā ir diena kad atcerēties visus skolotājus, kas mums dzīvē ir bijuši

-        Jūsu Satguru (garīgā skolotāja) klātbūtnē zināšanas uzplaukst, mazinās bēdas, vairojas prieks, mazinās trūkums, vairojas pārpilnība, uzplaukst talanti

-        Unikālā Guru un skolnieka siržu savienība šajā dienā izsauc neiedomājamas izmaiņas māceklī, skolniekā

-        Process, kurš noņem karmiskos blokus, šaubas, bailes, Guru Purnima laikā ir dziļāks nekā citās dienās. Fiziska klātbūtne savam Guru sniedz dziļu un īpašu rezultātu.